Search
MAAK KENNIS MET THE GLOBAL OBSERVATORY
FOCUS ROND VROUWEN EMPOWERMENT DOOR SPORT & BEWEGING
Winter Beauty Event

The Global Observatory streeft naargendergelijkheid en de empowerment van vrouwen, in al hun diversiteit, in en door middel van lichaamsbeweging
en sport
.

Opericht in 2021 en onder auspiciën van UNESCO, the Global Observatory coacht, coördineert en adviseert overheden, instellinge en bedrijven en dient als eenkenniscentrum om verandering effectief en efficiënt


DE MISSIE

The Global Observatory richt zich op het aanpakken van de meervoudige, systemische en intersectieve ongelijkheden waarmee vrouwen en meisjes in de sport en de samenleving te maken hebben, in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen:

Winter Beauty Event

Winter Beauty Event


HOE HET Global Observatory VERANDERING BRENGT

I. Handelen als kenniscentrumdoor het centraliseren van bestaand onderzoek
en ontwikkel uniforme methodologieën voor monitoring,
evaluatie en verantwoording.

II. Alle actoren coördineren, raadplegen en adviseren bij het opstellen
van actieplannen om de systemische ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in de sport aan te pakken

III. Verbinden en mobiliseren van diverse partners bij overheden,
ontwikkelingsinstellingen, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen, de particuliere sector
en onderzoeksinstellingen

IV. Investeringen stimuleren in de deelname van vrouwen aan
sport waaronder toegang tot infrastructuur en financiering

MEET THE FOUNDERS
#PRETTYPOWERFULWOMEN

Winter Beauty Event
Dr. Lombe Mwambwa,
PhD Research Director
Kreena Govender
Senior Strategy and Policy Adviser
GO
PRETTY POWERFUL WOMAN
MAAK KENNIS MET DR. LOMBE MWAMBWA, PHD

Maak kennis met Dr. Lombe Mwambwa, PhD en ontdek haar visie op het belangrijke werk van het Global Observatory en haar motivatie om de empowerment van vrouwen door middel van sport te stimuleren.