Search

BELGIË PRIVACYBELEID VOOR CONSUMENTEN

Laatste Update: July 5, 2023


De Estée Lauder Companies respecteren uw privacy en stellen onze relatie met u op prijs.

De Estée Lauder Companies hebben een gevarieerde portfolio van prestigemerken. U vindt een lijst van deze merken op ELCompanies.com. In dit Privacybeleid wordt elk van deze merken genoemd als “Merk”.

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe onze Merken in BELGIË uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, meedelen en bewaren. Tenzij anders is aangegeven, volgen alle Merken in BELGIË dit Privacybeleid.

De verwijzingen in dit Privacybeleid naar “wij”, “ons”, “onze” en “ELC” zijn verwijzingen naar de entiteit of entiteiten in BELGIË die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de doeleinden voor de verwerking van uw persoonlijke informatie. Raadpleeg de sectie Verwerkingsverantwoordelijken hieronder voor meer informatie.

INHOUD

INFORMATIE DIE WIJ VERWERKEN

Wij kunnen de volgende typen informatie over u verzamelen of verwerken. De specifieke informatie die wij over u verzamelen, hangt af van de manier waarop u met ons communiceert.

 • Contactgegevens en persoonlijke identificatoren, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en gebruikersnaam of sociale media identiteit.
 • Apparaatidentificatoren, bijvoorbeeld informatie over uw apparaat, zoals uw MAC-adres, IP-adres of andere online identificatoren.
 • Demografische informatie, zoals uw leeftijd, of geboortedatum, geslacht en gender.
 • Fysieke eigenschappen, zoals haartype en -kleur, huidtype, oogkleur en gezichtsgeometrie, als u sommige van onze virtuele pasapplicaties gebruikt.
 • Commerciële informatie, zoals de producten of diensten die u hebt aangeschaft, teruggestuurd of overwogen, en uw productvoorkeuren.
 • Betalingsinformatie, zoals uw betaalwijze en betaalkaartgegevens (inclusief nummer van betaalkaart, leveradres en facturatieadres).
 • Informatie voor verificatie van identiteit, zoals foto-identificatie voor afhalingen in een van onze winkels, klantenkaartnummer en authenticatie-informatie (zoals wachtwoorden).
 • Informatie over online- of netwerkactiviteiten, zoals informatie over uw interactie met onze websites, mobiele applicaties, digitale eigenschappen en reclame, informatie over uw browse- en zoekgeschiedenis op onze websites of in onze mobiele applicaties en informatie van logbestanden zoals uw browsertype en de webpagina's die u bezoekt.
 • Geolocatie-informatie, zoals informatie waarmee uw fysieke locatie kan bepaald worden (zoals GPS-coördinaten of de geschatte locatie van uw apparaat).
 • Audio- en visuele informatie, zoals opnames van uw stem wanneer u belt naar onze klantenservice, en beelden die wij opnemen via de videobewaking in onze winkels.
 • Professionele of werkgerelateerde informatie, zoals professionele vergunningen of certificaten in verband met onze professionele programma's.
 • Gezondheidsinformatie en medische informatie, zoals huidproblemen, diagnoses, medische rapporten en geschiedenis.
 • Gebruikersinhoud, zoals uw communicatie met ons en alle andere inhoud die u verstrekt (inclusief foto's en afbeeldingen, video's, beoordelingen, artikels, antwoorden op enquêtes en opmerkingen).
 • Gevolgtrekkingen op grond van of opgesteld op basis van enige hierboven vermelde informatie.

HOE WIJ INFORMATIE VERZAMELEN

Wij kunnen uit verschillende bronnen persoonlijke informatie over u verzamelen.Bijvoorbeeld:

 • Rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet op een van onze websites of in een van onze winkels, contact met ons opneemt met een vraag of een klacht, gebruik maakt van een van onze mobiele applicaties of virtuele paservaringen, een account aanmaakt op een van onze websites, zich inschrijft voor een van onze merkloyaliteitsprogramma's of marketinglijsten, een enquête beantwoordt, deelneemt aan een wedstrijd of een andere promotie, een afspraak maakt of zich inschrijft voor een evenement.
 • Van uw vrienden of familieleden, bijvoorbeeld wanneer een vriend of familielid u een geschenk stuurt of u doorverwijst.
 • Wanneer u communiceert met onze websites of via onze e-mails. Wanneer u onze websites bezoekt, of wanneer u de e-mails die wij u versturen opent of erop klikt, kunnen wij (en de derden waarmee wij samenwerken) automatisch informatie verzamelen van uw browser of apparaat, zoals apparaatidentificatoren en informatie over online- en andere netwerkactiviteiten, zols cookies, pixeltags en soortgelijke technologieën.Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op uw met het Internet verbonden apparaat plaatsen om uw browser op unieke wijze te identificeren of om informatie of instellingen op te slaan in uw browser. Pixeltags zijn kleine afbeeldingen die zijn opgenomen in onze websites of e-mails.Wij gebruiken pixeltags voor het verzamelen van informatie over uw browser of apparaat of over uw interactie met onze websites, of informatie die aangeeft of u de e-mails die wij u versturen opent of erop klikt. Pixeltags stellen ons (en de derden waarmee wij samenwerken) ook in staat om cookies in uw browser te plaatsen.
 • Via technologieën in de winkel en andere offline technologieën, zoals videobewaking, verkeerstellingsapparaten en WiFi-technologie in en rond onze winkels, en technologie voor de opname van gesprekken met de klantenservice.
 • Van onze zakenpartners en serviceproviders, zoals demografische bedrijven, analyseproviders, reclamebedrijven en -netwerken, derde verkopers of distributeurs en andere derden waarmee wij (samen)werken.
 • Van sociale-mediaplatformen en -netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Google. Wij verkrijgen bijvoorbeeld informatie via een sociale media-platform of -netwerk als u met ons communiceert op sociale media of zich aanmeldt op onze websites met uw aanmeldgegevens voor de sociale media.
 • Van andere Merken van ELC waarmee u in contact bent geweest.

Wij kunnen de informatie die we verkrijgen van de bovenvermelde bronnen combineren. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie die we in onze winkels verzamelen combineren met informatie die we online verzamelen.


HOE WIJ INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij kunnen de informatie die we over u hebben verzameld voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om producten en diensten aan u te leveren, zoals het uitvoeren van bestellingen en het verwerken van betalingen, het aanmaken, repareren en/of onderhouden van uw account of lidmaatschap van loyaliteitsprogramma's, het vaststellen van problemen en ondersteuning bieden met productaanbevelingen en het beheren van huidige of vroegere aankopen.
 • Om met u te communiceren, inclusief om uw vragen of klachten te beantwoorden, en om u te helpen bij het plaatsen van een bestelling.
 • Om uw deelname aan speciale evenementen, wedstrijden, sweepstakes, enquêtes of promoties te beheren.
 • Voor marketing en reclame, bijvoorbeeld om u post, tekstberichten, e-mail, pushmeldingen of andere berichten te versturen, u reclame te tonen voor producten en/of diensten die afgestemd zijn op uw interesses of uw profiel op sociale media en andere websites.
 • Om onze websites en mobiele applicaties te beheren en uw gebruik ervan te begrijpen, bijvoorbeeld om uw informatie te onthouden, opdat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren, om uw voorkeursmethode voor aankopen bij ons te begrijpen, om te bepalen welke browser en apparaten u gebruikt om onze websites of mobiele applicaties te bezoeken en om onze services, reclame, websites en mobiele applicaties te beoordelen en te verbeteren.Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics op onze websites.Voor specifieke details over hoe Google uw persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt wanneer wij de services van Google gebruiken, kunt u het volgende artikel raadplegen: Hoe Google informatie gebruikt van sites of apps die gebruik maken van onze diensten.
 • Om ons bedrijf te runnen en te verbeteren, bijvoorbeeld om analyses uit te voeren; kwaliteitsgarantie te bieden en claims in verband met ongewenste gebeurtenissen of in verband met de product(en) te verwerken; onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten uit te voeren; en boekhoud- en auditfuncties en andere interne bedrijfsfuncties uit te voeren.
 • Voor juridisch, wettelijk en veiligheidsgerelateerde doeleinden, bijvoorbeeld om schadelijke, frauduleuze of illegale activiteiten te detecteren, de voorkomen en te vervolgen; voor verlies- en schadepreventie; om bugs op onze websites of in onze mobiele applicaties op te sporen en te repareren; en om te voldoen aan de wettelijke eisen, de relevante industrienormen en onze beleidsregels.

Wij kunnen uw informatie ook op andere manieren gebruiken. Hiertoe zullen wij op het moment van de verzameling een specifieke kennisgeving verstrekken.


ONZE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Als de wet dit vereist, gebruiken wij de informatie die u ons voor de bovenvermelde doeleinden verstrekt als:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent (bijv. om uw bestelling te verwerken en uw bestelling uit te voeren;
 • wij hiervoor uw toestemming gekregen hebben (bijv. voor marketingcommunicatie);
 • wij een gerechtvaardigd belang hebben om dit te doen (bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang bij de uitvoering van marketingactiviteiten, videobewaking, onderzoeksactiviteiten, gegevensanalyse, interne administratiefuncties, of voor doeleinden van fraudepreventie en het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten in overeenstemming met de relevante industrienormen en ons beleid), of
 • wij onder de toepasselijke wetten moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOE WIJ INFORMATIE DELEN


Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met:


 • Onze Merken.Wanneer u communiceert met een Merk, kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met andere Merken. Deze andere Merken kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor marketing, reclame en andere doeleinden die in dit Privacybeleid uiteengezet zijn.
 • Onze dochterondernemingen en verbonden ondernemingen.Wij kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven aan onze dochterondernemingen en verbonden ondernemingen op een "need-to-know"-basis, voor de doeleinden die in dit Privacybeleid uiteengezet zijn.
 • Serviceproviders. Wij kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven aan serviceproviders die op basis van onze instructies in onze naam diensten verlenen. Wij geven deze serviceproviders geen toestemming om de informatie te gebruiken of mee te delen, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of voor de voldoening aan wettelijke vereisten. Voorbeelden van dergelijke serviceproviders: entiteiten die creditcardbetalingen verwerken, bestellingen vervullen, website- en applicatiefuncties en hosting-, analyse, reclame- en marketingdiensten aanbieden.
 • Partijen bij een bedrijfstransactie. Wij behouden ons het recht voor om persoonlijke informatie die wij over u verzameld hebben door te geven als wij ons volledig bedrijf of al onze activa of een deel ervan verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een fusie, overname, joint venture, herorganisatie, afstoting, ontbinding of liquidatie).
 • Reclamebedrijven. Wij werken samen met externe reclamebedrijven (zoals reclamenetwerken) die namens ons advertenties plaatsen. Raadpleeg voor aanvullende informatie de sectie Hoe wij informatie gebruiken voor reclame.
 • Andere derden. Bovendien kunnen wij persoonlijke informatie over u meedelen (i) als de wet of een juridische procedure ons hiertoe verplicht, (ii) aan wethandhavingsinstanties of andere overheidsambtenaren, (iii) wanneer wij geloven dat een mededeling noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te beperken, of in verband met een onderzoek van vermoedelijke of feitelijke frauduleuze of illegale activiteiten, (iv) wanneer de wet anderszins de mededeling van uw persoonlijke informatie vereist of toestaat of (v) met uw toestemming (bijvoorbeeld salons en spa's van derden).

HOE U UW INFORMATIE BEHEERT


U hebt rechten en keuzes in verband met uw persoonlijke informatie waarover wij beschikken.

 • Rechten van betrokkenen: Afhankelijk van de toepasselijke wetten heeft u rechten in verband met uw persoonlijke informatie. U kunt bijvoorbeeld een verzoek indienen tot inzage van uw persoonlijke informatie die wij bijhouden, onjuistheden in uw persoonlijke informatie bijwerken en corrigeren, en de persoonlijke informatie laten verwijderen of doorgeven aan een derde.U kunt ook een verzoek indienen om de toestemming die u ons eerder gegeven heeft in te trekken, de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken of er bezwaar tegen te maken, of ons algemene of specifieke richtlijnen te verstrekken in verband met de opslag, de verwijdering en het delen van uw persoonlijke informatie na uw overlijden. U kunt deze verzoeken indienen via ons PORTAAL VOOR PRIVACYVERZOEKEN. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten voor gegevensbescherming.
 • Marketing- en reclamevoorkeuren: In uw online account kan het mogelijk zijn om uw marketingvoorkeuren te bewerken. U kunt ook de ontvangst van marketingcommunicatie (zoals e-mail, post of tekstberichten) weigeren door de uitschrijvingsinstructies die in deze communicatie opgenomen zijn te volgen, of u kunt een verzoek indienen via ons PORTAAL VOOR PRIVACYVERZOEKEN. Wanneer u zich uitschrijft voor onze marketingcommunicatie, zullen wij de gerelateerde persoonlijke informatie niet langer gebruiken voor gerichte reclamedoeleinden.
 • Voorkeuren voor mobiele apparaten en browsers: Afhankelijk van uw mobiel apparaat of webbrowser kunnen wij u vragen om uw locatie of verzoeken om u pushmeldingen te sturen. U kunt uw voorkeuren bewerken met de instellingen op uw apparaat.
 • Cookievoorkeuren: U kunt kiezen hoe bepaalde cookies worden gebruikt in verband met onze websites. U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment aanpassen door uw browserinstellingen te wijzigen of, in sommige landen, de link "Cookies beheren" te selecteren onderaan onze merk-websites. Raadpleeg voor aanvullende details de sectie HOE WIJ COOKIES GEBRUIKEN .

HOE WIJ COOKIES GEBRUIKEN

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op uw met het Internet verbonden apparaat plaatsen om uw browser op unieke wijze te identificeren of om informatie of instellingen op te slaan in uw browser. Zo kunnen wij ons u herinneren wanneer u terugkomt naar onze websites, en kunnen we u gepersonaliseerde ervaringen en reclame aanbieden. Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze websites, zoals strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionele cookies en gerichte cookies.

U kunt de soorten cookies die op onze websites worden gebruikt bekijken en uw voorkeuren wijzigen via de link "Cookies beheren" onderaan de websites van onze merken. U kunt uw cookievoorkeuren ook bewerken via de instellingen van uw browser. Wanneer u uw cookievoorkeuren bewerkt, moet u er rekening mee houden dat uw instellingen alleen gelden voor de browser die u gebruikt om uw afmeldingsverzoek in te dienen, dus als u meerdere browsers of apparaten gebruikt, moet u zich in elke browser en op elk apparaat afmelden. Uw afmelding wordt ingeschakeld met behulp van cookies, dus als u zich eenmaal afmeldt en de opgeslagen cookies van uw browser op een apparaat verwijdert, moet u zich opnieuw afmelden in die browser op dat apparaat.

Onze websites zijn niet ontworpen om gevolg te geven op “niet volgen” signalen van browsers.


HOE WIJ INFORMATIE GEBRUIKEN VOOR RECLAME

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken, meedelen of anderszins verwerken om op andere manieren reclame te maken voor onze producten en diensten, bijvoorbeeld via gerichte reclame.Wij werken samen met externe reclamebedrijven (zoals reclamenetwerken) die in onze naam reclame plaatsen. Deze reclamebedrijven kunnen cookies, pixeltags en soortgelijke technologieën gebruiken om identificatoren, informatie over online- of netwerkactiviteiten , commerciële activiteiten of gevolgtrekkingen, zoals informatie over de websites die u in de loop van de tijd bezoekt en de advertenties waarop u klikt voor het ontvangen van reclame die op u of uw profiel gericht zijn, te ontvangen. U kunt een opt-out selecteren van op cookies gebaseerde reclame die gebaseerd zijn op uw bezoeken aan onze sites, door uw cookievoorkeuren te bewerken volgens de beschrijving in de sectie HOE WIJ COOKIES GEBRUIKEN .Houd ermee rekening dat u zelfs bij een opt-out misschien toch nog reclame van ons ziet, maar deze reclame is niet gebaseerd op de websites die u in de loop van de tijd bezoekt en de reclame waarop u klikt, en is dus wellicht minder relevant voor u en uw interesses.

Wij werken ook samen met platformen van derden, bijvoorbeeld platformen beheerd door sociale netwerken, om u reclame te tonen of om de effectiviteit van onze reclame te meten. Wij kunnen uw e-mailadres, telefoonnummer of andere informatie omzetten in een unieke waarde, en ervoor zorgen dat de platformen van derden deze unieke waarde koppelen aan een gebruiker op hun platform of aan andere gegevens waarover zij misschien beschikken. Dankzij deze koppeling kunnen wij aan u en aan anderen reclame aanbieden op deze platformen. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonlijke informatie niet op deze manier te gebruiken, door ons te contacteren via ons PORTAAL VOOR PRIVACYVERZOEKEN.


INTERNATIONALE DOORGIFTEN

Bij het aanbieden en leveren van onze producten en diensten, kan uw persoonlijke informatie doorgegeven, opgeslagen of verwerkt worden in andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk verzameld werd (bijvoorbeeld de Verenigde Staten). Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land van uw woonplaats, en voor uw persoonlijke informatie gelden de toepasselijke buitenlandse wetten. Wanneer wij uw persoonlijke informatie doorgeven aan andere landen, beschermen wij die informatie zoals is beschreven in dit Privacybeleid. Wij zullen ook voldoen aan de toepasselijke wettelijke eisen door voldoende bescherming te bieden voor de overdracht van persoonlijke informatie, bijvoorbeeld door de afsluiting van gegevensdoorgifteovereenkomsten, Modelcontractbepalingen van de EU of andere toepasselijke mechanismen voor gegevensdoorgiften. Als u vragen heeft over onze gegevensdoorgiften of als u een kopie wilt ontvangen van toepasselijke gegevensdoorgifteovereenkomsten (in gevallen voorzien door de wet), kunt u hiervoor een verzoek indienen via ons PORTAAL VOOR PRIVACYVERZOEKEN.


HOE WIJ INFORMATIE BESCHERMEN

Wij handhaven administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen die ontworpen zijn om de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen tegen onopzettelijke, onrechtmatige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, mededeling of gebruik.Wij beperken de toegang tot persoonlijke informatie op een "need-to-know"-basis tot medewerkers en gemachtigde serviceproviders die hiertoe toegang nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.


HOE LANG WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE BEWAREN

In het algemeen bewaren wij uw persoonlijke informatie bij zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te bereiken. Om te bepalen hoe lang persoonlijke informatie bewaard wordt, baseren wij ons op meerdere factoren, zoals:


 • de doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie verzameld werd, bijvoorbeeld voor het leveren van onze producten en diensten;
 • uw marketingvoorkeuren en uw betrokkenheid bij onze Merken;
 • alle voorschriften van wet- of regelgeving die gelden voor de persoonlijke informatie, en
 • of de persoonlijke informatie misschien voor ons relevant is voor de bescherming van onze eigen rechten (bijv. eventuele geldende vervalperiodes).

Voor aanvullende informatie over beleid met betrekking to het bewaren van gegevens kunt u een verzoek indienen via ons PORTAAL VOOR PRIVACYVERZOEKEN.


HOE WIJ OMGAAN MET INFORMATIE VAN KINDEREN

Onze producten en diensten zijn bedoeld voor een algemeen publiek, en zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen.


UPDATES VAN ONS PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid kan regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving bijgewerkt worden, om de wijzigingen in onze praktijken in verband met persoonlijke informatie te weerspiegelen. Wij posten op onze websites een verklaring om u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in onze privacypraktijken, en wij vermelden bovenaan in het Privacybeleid wanneer het de laatste keer is bijgewerkt.


UW VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN

Een verwerkingsverantwoordelijke is de entiteit of de entiteiten die verantwoordelijk is/zijn voor het vaststellen van de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw persoonlijke informatie.De verwerkingsverantwoordelijken voor BELGIË zijn:


België


Verantwoordelijke voor alle Merken (tenzij hieronder aangegeven)

Estée Lauder Cosmetics S.A. Airport Plaza – Kyoto Building Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem – België

Verantwoordelijken voor Le Labo

Le Labo Holding LLC 7 Corporate Center Drive Melville, NY - USA


Estée Lauder Cosmetics S.A. Airport Plaza – Kyoto Building Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem – België

Verantwoordelijken voor Editions de Parfums Frederic Malle

ELCO SAS 40/48 Rue Cambon 75001 Parijs - Frankrijk

Verantwoordelijken voor By Kilian

ELCO SAS 40/48 Rue Cambon 75001 Parijs - Frankrijk


CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u onze Functionaris voor gegevensbescherming contacteren door een verzoek in te dienen via ons Portaal voor privacyverzoeken of door ons een e-mail te sturen naar privacy@elceurope.com .

Als het noodzakelijk of verplicht is om contact met u op te nemen in verband met een gebeurtenis waarbij uw persoonlijke informatie betrokken is, kunnen wij dit doen via de post, telefonisch of per e-mail, of via een verklaring op onze websites.